Podporte so mnou Bielu vranu

Branči Kováč

Je u nás mnoho ľudí, ktorí nezištne konajú dobro a robia to úprimne. Bez túžby kráčať po červenom koberci a byť hviezdou. A práve preto, že Biela vrana takýchto ľudí aktívne vyhľadáva, sa zapájam do tohtoročnej vranej výzvy. Myslím, že hlavne v dnešnej vyhrotenej dobe je dôležité ukazovať ostatným, ktorí dennodenne „páchajú” podobné malé hrdinstvá, že byť ohladuplný voči ostatným a pomáhať má význam. Stále existujú ľudia, ktorým na dobre záleží. A má aj význam aspoň zopár z nich raz ročne odmeniť. Preto chcem pomôcť vyzbierať peniaze na dobrú vec vďaka luďom, ktorí to vidia podobne.

Ak vyzbieram

400 € 

Týždeň budem chodiť všade v obleku bez výnimky. Budem takto oblečený kočíkovať aj koncertovať.

1 000 €

Tri dni budem na motorke rozvážať jedlo pre vybranú gastro prevádzku.

2 000 € 

Vyžrebujem jedného z darcov a použijem jeho hlas alebo meno v mojej skladbe.